AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS
bibliotecaalmenar.cat

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (*LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:
La titularitat d’aquest lloc web, bibliotecaalmenar.cat, (d’ara endavant, Lloc web) l’ostenta l’Ajuntament d’Almenar, les dades de contacte del qual són:

Adreça: Plaça de la Vila, 10
Telèfon de contacte: 973770013
Email de contacte: [email protected]

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les presents Condicions Generals d’ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).
La Biblioteca Ramon Berenguer IV, que és de titularitat municipal,  es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment la Biblioteca Ramon Berenguer IV pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés a aquests.
L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari.
La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.
L’accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.
El Lloc web de Bloc de la Biblioteca Ramon Berenguer IV proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
• Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Bloc de la Biblioteca Ramon Berenguer IV sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Bloc de la Biblioteca Ramon Berenguer IV per a l’accés a uns certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata a Bloc de la Biblioteca Ramon Berenguer IV sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.
El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Bloc de la Biblioteca Ramon Berenguer IV i l’Usuari.
Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc web de Bloc de la Biblioteca Ramon Berenguer IV es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc web.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La Biblioteca Ramon Berenguer IV no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. La Biblioteca Ramon Berenguer IV farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d’error.
Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc web, estigui lliure d’error o causi un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas la Biblioteca Ramon Berenguer IV serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.
La Biblioteca Ramon Berenguer IV tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc web de Bloc de la Biblioteca Ramon Berenguer IV posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.
La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.
La Biblioteca Ramon Berenguer IV no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
Bloc de la Biblioteca Ramon Berenguer IV en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.
Bloc de la Biblioteca Ramon Berenguer IV no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per la Biblioteca Ramon Berenguer IV i que siguin enllaçats en aquest Lloc web.
L’Usuari o tercer que realitzi un enllaç des d’una pàgina web d’un altre lloc web diferent al Lloc web de la Biblioteca Ramon Berenguer IV haurà de saber que:
No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de la Biblioteca Ramon Berenguer IV.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de la Biblioteca Ramon Berenguer IV, ni sobre els Continguts i/o Serveis d’aquest.
A excepció de l’enllaç, el lloc web en el qual s’estableixi aquest enllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte per l’autorització expressa de la Biblioteca Ramon Berenguer IV.
L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre la Biblioteca Ramon Berenguer IV i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de la Biblioteca Ramon Berenguer IV dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Biblioteca Ramon Berenguer IV per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la Biblioteca Ramon Berenguer IV, la qual té Tots els drets reservats.
L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Biblioteca Ramon Berenguer IV. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc web.
En cas que l’Usuari (o un tercer) consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc web suposin una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a la Biblioteca Ramon Berenguer IV a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La Biblioteca Ramon Berenguer IV es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i els seus Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.
La relació entre l’Usuari i la Biblioteca Ramon Berenguer IV es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.